O mnie

Łukasz Bugajski

Nazywam się Łukasz Bugajski, i jestem ekspertem w obszarze bezpieczeństwa biznesu i wywiadu gospodarczego. Prowadzę audyty i szkolenia. W 2015 roku stworzyłem Kancelarię Bezpieczeństwa PRIVA. Wraz z zespołem specjalistów dbam o bezpieczeństwo moich klientów. Oferuję kompleksową obsługę z zakresu wywiadu gospodarczego, bezpieczeństwa, prawa i finansów oraz szkoleń.

W ramach swojej działalności odbyłem wiele szkoleń i kursów certyfikowanych.

Licencje i certyfikaty:

 • Asymmetrical Threats and Terrorism
 • Combined Firearms Course
 • Negocjacje kryzysowe – kontakt z osobą niebezpieczną
 • Negotiation and Conflict Resolution
 • Postępowanie w sytuacjach zakładniczych
 • Security driving course
 • Taktyka i technika interwencji przy użyciu środków przymusu bezpośredniego
 • Wywiad i kontrwywiad – metody i techniki działania

Kursy i szkolenia:

 • Bezpieczeństwo elektroniczne i wykrywanie podsłuchów
 • Biały wywiad jako metoda pracy detektywistycznej
 • Czynności i techniki anty-fraud
 • GDPR/RODO: wprowadzenie do implementacji regulacji o ochronie danych osobowych
 • Kontrinwigilacja w działaniach ochrony biznesu
 • Metody pracy windykacyjnej w terenie
 • Nadużycia, wyłudzenia i kradzieże w obrocie gospodarczym
 • Negocjator – rola, zadania, dylematy
 • OSINT – zdobywanie informacji metodami białego wywiadu
 • Obsługa programów Maltego i FOCA
 • Ochrona danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Profilowanie sprawców przestępstw gospodarczych
 • Prowadzenie śledztwa gospodarczego
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
 • Psychologiczne elementy windykacji
 • Przesłuchanie podejrzanego – wykrywanie kłamstw
 • Skiptracing w praktyce windykacyjnej
 • Ujawnianie fałszerstw dokumentów
 • Wyszukiwarki klastrujące i specjalistyczne
 • Wywiad konkurencyjny
 • Zabezpieczanie dowodów w sprawach gospodarczych
 • Zarządzanie kryzysowe w MŚP

Współpracuję z byłymi operatorami jednostek specjalnych wojska i policji, a także instruktorami rządowych ośrodków szkoleniowych. Stworzyłem autorski, innowacyjny system ochrony i procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych, którego celem jest zapewnienie Państwu komfortowych warunków do prowadzenia biznesu oraz życia prywatnego.

Od kilku lat wspomagam uczciwych przedsiębiorców w zakresie wdrażania rozwiązań systemowych służących bezpieczeństwu biznesu. Doradzam jak minimalizować straty w trakcie kryzysu. Prowadzę audyty, tworzę i wdrażam politykę bezpieczeństwa oraz dostarczam informacji ułatwiającej przedsiębiorcom podejmowanie decyzji gospodarczych.

W ramach swojej działalności oferuję usługi z zakresu:

 • detektywistyka i ochrona VIP
 • wywiad/kontrwywiad gospodarczy
 • windykacja terenowa
 • audyty i szkolenia
 • analiza zagrożeń i ocena rynku
 • wywiad środowiskowy
 • inwestycje, fundusze UE, optymalizacja podatkowa
 • analiza konkurencji / ustalenia majątkowe
 • przekrojowe raporty specjalistyczne

Folder Informacyjny 2019 – POBIERZ

Pracuję 24/7 na terenie całej Polski i Unii Europejskiej.

Gwarantuję dyskrecję. Jeżeli potrzebujesz możesz pomocy, możesz skontaktować się ze mną telefonicznie pod numerem: +48 692-552-202, lub mailowo na adres: bugajski@protonmail.com.

Kancelaria Bezpieczeństwa Priva
Plac Solny 14, 50-062 Wrocław
NIP: 894-304-56-58, REGON: 022123323